Współpraca

Współpraca - informacje techniczno-handlowe dla zamawiających

16 września 2021

Gwarancja

Fronty mogą być kwestionowane odnośnie jakości ich wykonania wyłącznie przed poddaniem ich obróbce mechanicznej, nie później jak w terminie 5 dni od daty odbioru. Na wady nie powstałe z winy użytkownika udziela się 12 miesięcy gwarancji. Producent udziela gwarancji 12 miesięcy od daty sprzedaży na eksploatację frontow. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub ich niewłaściwego montażu oraz wynikłe na skutek działnia niekorzystnych czynników zewnętrznych np.:


- uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.)
- długotrwały kontakt z wodą (zalanie) oraz wilgotność powietrza przekraczajaca 60% 
- niska temperatura (poniżej +15 C)
- zbyt wysoka temperatura (powyżej +30 C)
- niewłaściwa konserwacja (np. używanie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących nieprzeznaczonych do czyszczenia powłok lakierniczych zwłaszcza rozpuszczalników i produktów na bazie rozcieńczalników)
- brak konserwacji (trwałe zabrudzenia)
- bezpośrednie zetknięcia się z ogniem lub silne rozgrzania przedmiotem
- nadmierne przeciążenia
- niewłaściwe przechowywanie (magazynowanie), frontów przed ich zamontowaniem itp.

 

Do czyszczenia nalezy używać jedynie lekko zwilżonych miękkich tkanin i wycierać czyszczone powieżchnie do sucha. Reklamacji nie podlegają przebawienia powstałna skutek rozlania win, soków i innych produktów spożywczych po ktorych zabrudzenia należy natchmiast wycierać.

 

Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie, jednak tylko i wyłącznie po dostarczeniu wadliwego frontu do siedziby firmy EURO-STOL. W szczególnych przypadkach honorowane są zdjęcia w wysokiej rozdzielczści ukazujące wadę powstałą z winy producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialnoś za zmianę kolorystyki frontów lakierowanych MDF jak również fornirowanych, zwłaszcza naturalnymi okleinami egzotycznymi pod wpływem działnia promieniowania ultrafioletowego znajdującego się w widmie chociaży promieniowania słonecznego. Powłoka lakiernicza jest wodoodporna, a nie wodoszczelna, czyli dłuższy kontakt z wodą lub dużą wilgotnością pomieszczenia spowoduje uszkodzenie forntu.

 

Gwarancja obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania, a w szczególności: łuszczenia się powierzchni, rozwarstwiania, wypaczenia, odkształcania nie będące skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności, pęknięcia elementów nie wynikające z winy użytkownika, pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub wad materiałów, nie będące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz nie wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź zamontowania mebli lub urządzeń.

EURO-STOL P.P.H.U.

Producent mebli

ul. Dobrepole 9, 61-324 Poznań

tel./fax. +48 61 871 99 04

e-mail:

Zapraszamy na:  

© 2021r. www.euro-stol.eu